انتقال یک فعال مذهبی اهل سنت به زندان ارومیه

روز پنج‌شنبه بیست و چهارم مهرماه، یک فعال مذهبی اهل سنت به نام "عبدالعزیز حیدرپور" ٣٧ ساله اهل روستای "کهریز" از توابع بخش انزل و ساکن ارومیه پس از اتمام بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

به گفته یک منبع آگاه، این فعال مذهبی پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند تلاش زندان ارومیه موسوم به قرنطینه منتقل شده است.

این فعال مذهبی حدود دو ماه پیش بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

اتهام مطروحه علیه این شهروند "تبلیغ برای گروه‌های مذهبی" اعلام شده است.