انتقال یک فعال مدنی به زندان سقز

روز دوشنبه سیزدهم مردادماه، یک فعال مدنی کُرد به نام "رضا مجیدیان" ٣٣ ساله فرزند ابراهیم اهل سقز جهت اجرای حکم به زندان این شهر منتقل شده است.

این فعال مدنی روز دوشنبه بیست و پنجم مردادماه ٩٥ همزمان با بازداشت شش فعال مدنی دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ٥٠ روز بازداشت با قرار وثیقه صد میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.

سپس رضا مجیدیان از سوی دادگاه انقلاب سقز به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم این شهروند در دادگاه تجدیدنظر سنندج به چهارماه حبس کاهش یافته بود.