انتقال یک شهروند کُرد به زندان ارومیه

یک شهروند کُرد به نام "محمد راسق قزلباش" که روز چهارم اسفندماه از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود، پس از دو هفته بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه پس از سه هفته نگهداری در بندهای "تلاش" و "امن" زندان ارومیه، روز جمعه هشتم فروردین‌ماه به بند زندانیان سیاسی منتقل گردیده است.

نیروهای اطلاعاتی این شهروند کُرد را به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت کرده‌اند.