انتقال یک شهروند پیرانشهری به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه

آژانس کُردپا: یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل گردید.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، طی روزهای اخیر، یک شهروند کُرد به نام "رضا احمدی" اهل روستای "ترکش" از توابع پیرانشهر جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده است.

این شهروند کُرد روز پنج‌شنبه دهم مردادماه به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" توسط اطلاعات سپاه در پیرانشهر بازداشت شده بود.

از دیگر سو نیز، روز دوشنبه بیست و پنجم شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام "جمال (سرکوت) گودرزی" اهل روستای "چروسانه" از توابع کامیاران با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد گردید.

این شهروند کُرد روز چهارشنبه شانزدهم مردادماه به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و جهت بازجویی به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.