انتقال یک شهروند سردشتی پس از اتمام بازجویی به زندان مرکزی ارومیه

روز یکشنبه ششم بهمن‌ماه، یک شهروند کُرد به نام "دارا رشیدی" ٤٧ ساله فرزند مصطفی اهل سردشت پس از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه "سپاه المهدی" ارومیه به پذیرش زندان مرکزی این شهر انتقال یافته است.

این شهروند روز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه به بند ١٢ زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

این شهروند کُرد به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه "سپاه المهدی" ارومیه منتقل شده بود.

این شهروند کُرد پیشتر نیز به اتهام "همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت و به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند این هفت سال زندان را در زندان‌های ارومیه و نقده سپری کرده بود.