انتقال ٥ زندانی متهم به "قتل" جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه و اقدام به خودکشی یک زندانی قبل از اجرای حکم

روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه، پنج زندانی متهم به "قتل" به نام‌های "زین‌العابدین حسین‌زاده، علی ملکی، یاسر پورمحمدی، مرتضی حیدری و موسی نعمانی" جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند.

به گفته یک منبع آگاه، علی ملکی یکی از زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی با بریدن رگ خود اقدام به خودکشی و به بهداری زندان ارومیه منتقل شده است و از وضعیت وی خبری در دسترس نیست.

این منبع آگاه افزود: حکم اعدام موسی نعمانی و زین‌العابدین حسین‌زاده در زندان ارومیه اجرا می‌شود و حکم اعدام سه زندانی دیگر در ملاء عام اجرا خواهد شد.

علی ملکی، یاسر پورمحمدی و مرتضی حیدری پنج سال پیش به اتهام "قتل" در یک پرونده مشترک بازداشت و به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

موسی نعمانی و زین‌العابدین حسین‌زاده نیز در دو پرونده جداگانه به اتهام "قتل" از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به اعدام محکوم شدند.

گفته می‌شود، در صورت عدم جلب رضایت اولیای حکم اعدام زندانیان منتقل شده فردا اجرا می‌شود.