انتقال دو زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی زندان ارومیه

روز یکشنبه پنجم مردادماه، دو زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول‌ انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

هویت یکی از این زندانیان "علی عبدی از بند ١-٢ زندان ارومیه" اعلام شده و یک زندانی نیز از بند جوانان این زندان به سلول انفرادی منتقل که تاکنون هویت وی نامعلوم می‌باشد.

این دو زندانی پیشتر در پرونده‌های جداگانه به اتهام "قتل عمد" بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند.

در همین رابطه نیز، روز شنبە چهارم مردادماه، دو زندانی متهم به "قتل عمد" به نام‌های "سعید محمدی‌فر" اهل کرمانشاه و "مرتضی پیرخضری" اهل سنندج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

این دو زندانی چند سال پیش به اتهام "قتل عمد" بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

در صورت عدم کسب رضایت، این دو زندانی به زودی اعدام خواهند شد.

سعید محمدی‌فر روز یکشنبە سی و یکم فروردین‌ماه سال جاری نیز جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده بود که با موافقت خانواده‌ مقتول برای کسب رضایت آنان به بند بازگردانده شده بود.