اعتصاب پنج زندانی در زندان مرکزی ارومیه

پنج زندانی به نام‌های "هوشیار مامند اهل دیزج مرگور، فیصل گرکاکور اهل شهرک الواج ارومیه، ابراهیم سلیمی اهل روستای اورسی از توابع منطقه مرگور، رشید اهل روستای دزگیر از توابع منطقه مرگور و رحمان" که در آشپرخانه زندان ارومیه مشغول کار بودند، دست به اعتصاب زدند.

به گفته یک منبع آگاه از زندان ارومیه، این پنج زندانی در اعتراض به "عدم پرداخت دستمزد" دست به اعتصاب زدند.

این منبع آگاه افزود: پس از اعتصاب این پنج زندانی، سهرابی، رئیس زندان و مختاری قاضی ناظر زندان آنان را به بندهای داخله منتقل کردند.

این منبع آگاه اظهار داشت: این پنج زندانی یکسال پیش از بند داخله زندان به بند تلاش منتقل و در آشپزخانه زندان مشغول کار بودند.

این منبع آگاه دلیل عدم پرداخت دستمزد این پنج زندانی را "کمبود بودجه زندان، ضعف مالی و وضعیت نامناسب اقتصادی" اعلام کرد.

منابع کُردپا در زندان ارومیه از وضعیت نامناسب زندانیان از لحاظ مالی خبر می‌دهند و عنوان کردند کارگاه‌های صنایع دستی که منبع درآمد برای زندانیان بودند، دو سال است که به‌طور کلی حذف شده‌اند.