اعتصاب ١٧٠ زندانی در زندان مرکزی ارومیه

روز دوشنبه پنجم اسفندماه، ١٧٠ زندانی از بند روان درمانی یک و دو زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب زدند.

این زندانیان در اعتراض به قطعی ٢١ روزه آب اعتصاب کرده‌اند و تا کنون مسئولان زندان برای تأمین امکانات رفاهی بند روان درمانی یک و دو اقدامی را انجام نداده‌اند.

آب مصرفی در روز برای بند روان درمانی یک و دو توسط چند نفر با ظروف تهیه می‌شود.

زندان مرکزی ارومیه در سال ١٣٤٨ افتتاح و دارای ١٣ بند می‌باشد و نهاد اداره‌کننده آن سازمان زندان‌های قوه قضاییه است.