آزادی موقت سه شهروند کُرد با قرار وثیقه از زندان نقده

روز شنبه هفدهم خردادماه، حسام‌الدین پیرانی با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی، ابوبکر محمودحسن با قرار وثیقه ٤٠٠ میلیون تومانی و سلام باپیروند با قرار وثیقه ٥٠ میلیون تومانی از زندان نقده آزاد شدند.

این سه شهروند کُرد اهل پیرانشهر پس از اتمام بازجویی‌ها طی روزهای گذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان نقده منتقل شده بودند.

 روز سه‌شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه، سلام باپیروند و حسام‌الدین پیرانی فرزند ظاهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

همچنین ابوبکر محمودحسن به همراه احد محمودحسن روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده بودند.

تا کنون اطلاع دقیقی از دلیل بازداشت این سه شهروند کُرد به دست نیامده است.

عکس: حسام‌الدین پیرانی و ابوبکر محمودحسن