آزادی موقت دو شهروند بانه‌ای با قرار وثیقه

روز دوشنبه هفدهم آذرماه، دو شهروند کُرد به نام‌های "واحد عباس‌زاده و رحمان رسولی" اهل شهرستان بانه با قرار وثیقه به شیوه موقت از بازداشت آزاد شدند.

روز شنبه یکم آذرماه، واحد عباس‌زاده ٣٥ ساله فرزند عثمان اهل روستای "کوپیچ سفلی" از توابع بانه بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

روز چهارشنبه پنجم آذرماه نیز، نیروهای امنیتی رحمان رسولی فرزند رحیم ٤٥ ساله اهل روستای "ابوالحسن" از توابع بانه را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند.

تاکنون اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند بانه‌ای بدست نیامده است.