احضار سه عضو مکتب قرآن به اطلاعات سپاه شهرستان پاوه

طی روزهای اخیر، سه عضو مکتب قرآن به نام‌های "عبدالکریم فرهادی، سعید سجادی و سعدی ولدبیگی" به اطلاعات سپاه پاوه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

اطلاعات سپاه پاوه این سه عضو مکتب قرآن را با احضاریه کتبی دادگستری مورد بازجویی قرار داده است.

این سه عضو مکتب قرآن در رابطه با اعلام موضع در مورد مسائل سیاسی روز و فعالیت‌های مکتب قرآن مورد بازجویی قرار گرفتند.

شورای مدیریت مکتب قرآن در واکنش به احضار اعضایش در پاوه اعلام کرده است: این سه شهروند در بازجویی‌ها بر استراتژی اصلی حرکت مکتب قرآن تأکید و عنوان کردند که هیچگونه فعالیت و موضع‌گیری سیاسی را نداشته و ندارند.