احضار جوانمیر مرادی، فعال کارگری به دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه

جوانمیر مرادی، فعال کارگری به شعبه چهارم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شد.

این فعال کارگری براساس ابلاغیه‌ای که امروز پنج شنبه بیست و پنجم دی‌ماه دریافت کرده وی پنج روز مهلت دارد که جهت اخذ آخرین دفاعیات در شعبه چهارم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه حاضر شود.

این فعال کارگری به "عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام" متهم شده است.

روز سه‌شنبه بیست و سوم دی‌ماه، این فعال کارگری اهل کرمانشاه با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت از زندان دیزل آباد آزاد شد.

این فعال کارگری روز یکشنبه چهاردهم دی‌ماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی شخصی به صورت تلفنی برای انجام یک پروژه کاری در حومه کرمانشاه دعوت و پس از مراجعه به محل پروژه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی پس از بازداشت این فعال کارگری، او را با دستبند به منزل‌ شخصی‌اش بردند و اقدام به تفتیش منزل وی کردند.