شش شهروند پیرانشهری جهت اجرای حکم حبس به زندان نقده منتقل شدند

04:12 - 6 اردیبهشت 1403

روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ١٤٠٣، شش شهروند کُرد به نام‌های «علیرضا محمدی ارشد فرزند ابراهیم، اسماعیل تجلا فرزند محمد، هیوا محمودی فرزند عبدالله، آرام خالدی‌نسب فرزند جلال، محمد (دیاکو) ابراهیمی فرزند عزیز و احسان گلابی فرزند خالد» اهل پیرانشهر جهت اجرای حکم حبس به زندان نقده انتقال یافتند.

جلسه رسیدگی به اتهامات این شش شهروند در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو پیرانشهر برگزار و به حبس محکوم شده بودند.

براساس حکم صادره، اسماعیل تجلا به اتهامات "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به ٢ سال و هشت ماه حبس، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" به سه سال و هفت ماه حبس و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران" به هشت ماه حبس، آرام خالدی به اتهامات "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به ٢ سال و هشت ماه حبس، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" به سه سال و هفت ماه حبس و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران" به هشت ماه حبس، علیرضا محمدی ارشد به اتهامات "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به ٢ سال و هشت ماه حبس، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" به سه سال و هفت ماه حبس و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران" به هشت ماه حبس، احسان گلابی به اتهامات "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به پنج سال حبس، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" به پنج سال حبس، "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران" به یکسال حبس و "تصویربرداری از اماکن دولتی" به ٣ سال حبس، محمد ابراهیمی به اتهامات "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به پنج سال حبس، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" به پنج سال حبس، "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران" به یکسال حبس و "تصویربرداری از اماکن دولتی" به ٣ سال حبس و هیوا محمودی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" به دو سال حبس محکوم شده بودند.

براساس قانون تعدد احکام، اشد مجازات برای این شش شهروند قابل اجراست.

این شش معترض در تاریخ پنجم مهر ١٤٠١ در ارتباط با اعتراضات پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل شده بودند.

این افراد پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل و در تاریخ هشتم آبان‌ ١٤٠١ با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بودند.

عکس از راست به چپ؛ علیرضا محمدی ارشد، اسماعیل تجلا، آرام خالدی‌نسب، محمد ابراهیمی و احسان گلابی