حکم اعدام توماج صالحی، بیشتر از حکم اعدام یک نفر و آغازگر دوره تازه‌ای از سرکوب و خفقان جامعه است

00:47 - 6 اردیبهشت 1403

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده مردمی و معترض حکومت، همزمان با تشدید سرکوب جامعه، زنان و اقلیت‌ها، نشانگر آغاز دور جدیدی از سرکوب و خفقان جمهوری اسلامی علیه مردم‌ است.

روز چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، امیر رییسیان، یکی از وکلای توماج صالحی، صدور حکم اعدام برای موکلش توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان را تأیید کرد و نوشت این پرونده‌ مربوط به بازداشت سال ۱۴۰۱ توماج است.

صدور این حکم برای توماج صالحی درحالی است که او نزدیک به ۱۸ ماە گذشته را در ارتباط با خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی در بازداشت بوده و تنها در یک دوره ۱۲ روز آزاد و مجددا بازداشت شد.

با نگاهی به پیام توماج صالحی از زندان دستگرد اصفهان با این مضمون که «امروز حکم به من ابلاغ شد ولی نمیگم حکم رو، چون ممکنه تأثیر روانی بذاره رو هوادارام، بخصوص هوادارای کم سن و سالم»؛ به بارزترین شکل از زبان این خواننده مردمی نشانگر این است که جمهوری اسلامی مردم را نشانه گرفته است.

با اذعان به اینکه در جریان و بعد از خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، جامعه ایران بیش از از هر دوره دیگری با وجود تمامی سرکوب‌ها، متحدانه در کنار یکدیگر قرار گرفت و مشروعیت جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری در میان مردم از بین رفت، حکومت به‌شدت احساس خطر کرده و از زمان خیزش تاکنون، اشکال مختلفی از سرکوب جامعه را در پیش گرفته است.

با توجه به اینکه، از زمان آغاز خیزش تاکنون، جمهوری اسلامی تلاش کردە با افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام گوناگون، محرومیت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی و تمامی اشکال فشار و تهدید، جامعه را منکوب و سرکوب کند. اما مقاومت مردمی و «نه» گفتن به جمهوری اسلامی به اشکال مختلف در بین گروه‌های متنوع ادامه داشتە؛ صدور حکم اعدام برای خواننده مشهور و مردمی مانند توماج صالحی، نشانگر استفاده حکومت از سرکوب گسترده و حداکثری در همه ابعاد علیه مردم و افرادی هست که صدا و امید مردم هستند.

با اذعان به اینکه جمهوری اسلامی دوره جدیدی از سرکوب زنان و جامعه را از طریق «طرح نور» در پیش گرفته، همچنین با تشدید فضای امنیتی، تهدید و سرکوب اقلیت‌های تحت ستم در ایران، مانند کردستان؛ صدور حکم اعدام برای خواننده‌ای محبوب و مشهور که مقاومتش برای مردم ستودنی و امیدبخش بوده، نشان می‌دهد که حکومت در تلاش است سرکوب را در سطحی تمام عیار جلو ببرد و حتی با مجازات‌های اشد، دست روی افراد مشهور بگذارد تا آحاد جامعه را دچار خفقان و ارعاب خود کند و مقاومتشان را از بین ببرد.

سازمان حقوق بشری کُردپا ضمن محکومیت شدید صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی، نگرانی خود را از آغاز دور جدیدی از سرکوب و ارعاب علیه جامعه، زنان و اقلیت‌های تحت ستم ابراز می‌کند. کُردپا معتقد است، لازم است از هر ابزاری در سطح بین‌المللی استفاده شود تا هزینه این دور جدید سرکوب برای جمهوری اسلامی بسیار بالا برود.

همچنین کُردپا اذعان می‌دارد، جمهوری اسلامی از طریق سرکوب فعالین و زندانیان، از جمله افراد شناخته‌شده در تلاش برای تحمیل یک جنگ روانی جهت شکستن اتحاد و مقاومت مردمی است. به ‌همین دلیل نیاز است صنفهای مختلف، جامعه مدنی، افراد سرشناس و محبوب صدای توماج صالحی و سرکوبی که علیه جامعه در جریان است باشند تا از تحمیل جنگ روانی جهت سرکوب حداکثری حکومتی جلوگیری کنند.