پیرانشهر؛ هفت شهروند معترض به حبس، جزای نقدی و ضربه شلاق محکوم شدند

17:40 - 27 اردیبهشت 1402

هفت شهروند معترض به نام‌های "طه رسولیان" ٤٦ ساله فرزند رحمان، "سینا دشمیر" ٢٠ ساله فرزند کمال، "احمد عبدالله‌پور" ٣٩ ساله فرزند عمر، "محسن (مصطفی) قادری" ٣٠ ساله فرزند طاهر، "چیا شهیداقدم" ١٩ ساله فرزند خضر، "عبدالله قنبری‌وند" ٤٨ ساله فرزند حسن و "محمود قنبری‌وند" ٤٧ ساله فرزند حسن اهل پیرانشهر از سوی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری دو این شهر به ریاست قاضی "رضا قهرمانی ساعتلو" به حبس، جزای نقدی و ضربه شلاق محکوم شدند.

براساس حکم صادره علیه این افراد، طه رسولیان از بابت اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی" به پرداخت پنجاه ميليون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران جایگزین از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ٤٠ ضربه شلاق تعزیری بدور از انظار عمومی و در مکانی مسقف و به غير از سر و صورت و عورتين، سینا دشمیر از بابت اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی" به پرداخت پنجاه ميليون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران جایگزین از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ٤٠ ضربه شلاق تعزیری بدور از انظار عمومی و در مکانی مسقف و به غير از سر و صورت و عورتين، احمد عبدالله‌پور از بابت اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی" به پرداخت پنجاه ميليون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران جایگزین از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ٤٠ ضربه شلاق تعزیری بدور از انظار عمومی و در مکانی مسقف و به غير از سر و صورت و عورتين، محسن (مصطفی) قادری از بابت اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی" به پرداخت پنجاه ميليون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران جایگزین از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ٤٠ ضربه شلاق تعزیری بدور از انظار عمومی و در مکانی مسقف و به غير از سر و صورت و عورتين، چیا شهیداقدم از بابت اتهام "تردد غیرمجاز از مرزهای کشور" به پرداخت پنجاه ميليون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران، عبدالله قنبری‌وند از بابت اتهام "مشارکت در ساخت ٢٠ عدد ماده ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف" به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت دو ميليون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محمود قنبری‌وند به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری از بابت اتهام "مباشرت در ساخت یک قبضه اسلحه ساچمه زن و تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری از بابت اتهام "مباشرت در ساخت دو قبضه اسلحه دست ساز جنگی" و تحمل سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری از بابت اتهام "مباشرت در نگهداری سه عدد تير جنگی" و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری از بابت اتهام "مشارکت در ساخت ٢٠ عدد ماده ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف" محکوم شده‌اند.

دادگاه با در نظر داشتن قانون اشد مجازات، هفت سال و شش ماه و یک روز از حبس محمود قنبری‌وند را با یک درجه تحفیف به چهار سال تعزیری تخفیف نموده و  در خصوص اجرای چهار سال حبس تعزیری وی یک دوم آنرا به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورده است.

این حکم روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه به این افراد ابلاغ شده است.

روز سه‌شنبه دوم اسفندماه ١٤٠١، طه رسولیان، فعال مدنی اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه ٥ میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شد.

آقای رسولیان پس از اتمام مراحل بازجویی از یک بازداشتگاه امنیتی به زندان نقده منتقل شده بود.

بامداد چهارشنبه بیست و هشتم دی‌ماه ١٤٠١، طه رسولیان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

روز سه‌شنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه ١٤٠١، سینا دشمیر و محسن قادری اهل روستای "گزگسک" از توابع پیرانشهر هرکدام با تودیع قرار وثیقه چهار میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان نقده آزاد شدند.

بامداد چهارشنبه بیست و هشتم دی‌ماه ١٤٠١، این دو شهروند کُرد بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل شده بودند.

این دو شهروند پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده بودند.

روز سه‌شنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه ١٤٠١، احمد عبدالله‌پور اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه سه میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شد.

بامداد چهارشنبه بیست و هشتم دی‌ماه ١٤٠١، آقای عبدالله‌پور بدون ارائه حکم قضایی در منزلش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.

این شهروند کُرد پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده بود.

چیا شهیداقدم، عبدالله قنبری‌وند و محمود قنبری‌وند اهل پیرانشهر نیز در جریان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

عکس: سینا دشمیر، محسن قادری، احمد عبدالله‌پور و طه رسولیان