روایتی از قتل حکومتی آرام حبیبی، از جانباختگان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی

17:36 - 21 اردیبهشت 1402

روز بیست و ششم آبان‌ماە ١٤٠١، مردم سنندج پس از بازگشت از مراسم چهلم پیمان منبری، داریوش علیزادە، یحیی رحیمی و محمد امینی، از جانباختگان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند.

نیروهای سرکوبگر در این روز اقدام بە تیراندازی بە سوی شهروندان معترض کردند که در پی آن، دو معترض بە نام‌های "شاهو بهمنی" و "آرام حبیبی" جان خود را از دست دادند.

همچنین در روز بیست و ششم آبان‌ماە ١٤٠١، امید حسنی، جوان اهل روستای "پایگلان" از توابع شهرستان سروآباد در سنندج توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت و سپس در بازداشتگاه در زیر شکنجه جان باخت.

یکی از بستگان آرام حبیبی، از جانباختگان خیزش انقلابی در گفتگو با کُردپا نحوه جانباختن وی را روایت می‌کند.

نحوه جانباختن آرام حبیبی در جریان خیزش انقلابی؛

به گفتە این منبع مطلع بە کُردپا، آرام حبیبی در انتشار فراخوان‌ها برای برگزاری مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات در بهشت محمدی سنندج در روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم آبان‌ماه ١٤٠١ مشارکت فعالانه داشت و در روز بیست و ششم آبان‌ماه ١٤٠١ پس از برگزاری مراسم چهلم و شروع تجمعات اعتراضی گسترده، آرام حبیبی در میدان "محمدی" سنندج بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر زخمی و قبل از رسیدن وی به بیمارستان جان خود را از دست داد.

اصابت گلولە بە شقیقە سر آرام حبیبی و انتقال وی بە بیمارستان کوثر

این منبع مطلع بە کُردپا گفت: آرام حبیبی در میدان "محمدی" از ناحیە شقیقە سر با اسلحە جنگی مورد اصابت گلولە قرار گرفتە بود و مردم وی را بە بیمارستان کوثر سنندج انتقال دادە بودند کە قبل از رسیدن بە بیمارستان کوثر بە دلیل جراحت شدید و خونریزی داخلی جان خود را از دست داد.

به گروگان گرفتن پیکر آرام حبیبی و اخذ تعهد از خانواده آرام حبیبی؛

این منبع مطلع بە کُردپا اعلام کرد: نیروهای سرکوبگر پیکر آرام حبیبی را بە پزشک قانونی سنندج منتقل و در پزشک قانونی، گلولە را از سر وی خارج کردە بودند.

این منبع مطلع افزود: پس از چند ساعت به گروگان گرفتن پیکر آرام، نیروهای سرکوبگر خانوادە حبیبی را مجبور بە امضای تعهدی مبنی بر برگزاری مراسم خاکسپاری فرزندشان در سکوت کامل و بدون حضور مردم کردند.

این منبع مطلع اظهار داشت: نیروهای سرکوبگر مادر آرام حبیبی را تهدید کردند که بدون حضور مردم مراسم خاکسپاری پیکر فرزندش را برگزار کند در غیر اینصورت پیکر وی را تحویل نخواهند داد.

این منبع مطلع اضافه کرد: مراسم خاکسپاری پیکر آرام حبیبی شبانە با حضور گسترده نیروهای سرکوبگر و بدون حضور مردم در بهشت محمدی سنندج برگزار شد.

به گفتە این منبع مطلع، مراسم هفتم و چهلم آرام حبیبی تحت تدابیر شدید امنیتی در بهشت محمدی سنندج برگزار شد.

احضار خانوادە حبیبی برای پرداخت دیە

منبع کُردپا اظهار داشت: نیروهای سرکوبگر خانوادە حبیبی را احضار و از آنان خواسته بودند که با پرداخت دیه موافقت و درباره موضوع جانباختن آرام سکوت کنند، ولی خانوادە حبیبی این خواسته نیروهای سرکوبگر نپذیرفتە بودند و خواستار مجازات قاتل فرزندشان شدە بودند.

این منبع مطلع گفت: خانوادە آرام حبیبی به صورت محسوس و نامحسوس زیر نظر نیروهای امنیتی - سرکوبگر هستند.

آرام حبیبی فرزند محمد و کلثوم، متولد شانزدهم فروردین‌ماە سال ١٣٧٤ و پیمانکار سازهای فلزی بوده است.