نابینا شدن چشم راست ایوب عبدالهی در جریان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی

18:01 - 20 اردیبهشت 1402

ایوب عبدالهی، معترض اهل سقز در تاریخ بیست و ششم شهریورماه ١٤٠١ بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر از ناحیه چشم زخمی و بینایی چشم راست خود را از دست داده است.

این شهروند معترض در گفتگو با کُردپا نحوه زخمی شدنش را بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر بازگو می‌کند.

نحوه زخمی شدن ایوب عبدالهی از ناحیە چشم در جریان خیزش انقلابی؛

این معترض درباره چگونگی زخمی شدنش به کُردپا گفت: شامگاە شنبه بیست و ششم شهریورماە ١٤٠١ با انتشار فراخوان اعتصاب عمومی، همراە مردم در حال شعار دادخواهی و فریاد زن، زندگی، آزادی بودیم که در محله "قو‌خ" سقز به صف عظیم مأموران مسلح امنیتی برخورد کردیم، یکی از نیروهای سرکوبگر با فحاشی بە ژینا-مهسا امینی، احساسات ما را جریحەدار کرد و ما هم بە سوی نیروهای سرکوبگر اقدام بە سنگ‌پرانی کردیم که بلافاصله در چشم راستم سوزش شدیدی حس کردم.

وی افزود: یکی از نیروهای سرکوبگر با گلوله ساچمە‌ای بە سمت من شلیک کرد و دیگر هیچ جایی را نمی‌دیدم و به کوچه‌ای پناه بردم. لباس‌هایم غرق خون چشمانم بود. دستم را محکم روی چشمم فشار دادم و بی‌هدف به هر سو پناه می‌بردم.

ایوب عبدالهی اظهار داشت: دوستانم در صف اول اعتراض کمکم کردند و سنگرم شدند. آنها من رو به جایی امن بردند. به سمت خانه رفتم. خانواده‌ام من را در اون وضعیت عجیب دیدند، آن شب من تا صبح و قبل از مراجعه به پزشک امید داشتم که چشمم را از دست ندهم. اما متأسفانه امیدم تبدیل به ناامیدی شد.

عدم پذیرش این معترض از سوی بیمارستان‌های سقز؛

این شهروند به کُردپا اعلام کرد: پس از این حادثە، بە بیمارستان‌های "شفاء"، "خمینی" و "تامین اجتماعی" سقز مراجعه کردم و این سه مرکز درمانی بە دلیل بازداشت من از سوی نیروهای امنیتی، از پذیرش و بستری من خودداری کردند.

او اذعان داشت: پس از مراجعە بە بیمارستان نیکوکاری تبریز، تاکنون دوبارە مورد عمل جراحی قرار گرفتم و هنوز یکی از ساچمەها در شبکیە چشم راست من باقیمانده است.

نابینایی چشم راست این شهروند معترض؛

این معترض زخمی خیزش انقلابی عنوان کرد: پزشکان پس از دو بار عمل جراجی، از بهبود چشم من ناامید شدند و گوشەی چشم راست من بە دلیل پارازیت‌ها، یک نفر را بە عنوان ٥ الی ٦ نفر تشخیص می‌دهد.

وی در ادامە گفت: دو هفتە پیش از سوی یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بە یک چشم پزشک در تهران معرفی شدم، پس از معاینە، چشم پزشک گفت بە دلیل دو بار عمل جراجی، امکان عمل سوم ندارد و اگر چنین عملی صورت بگیرید، باید چشم راست شما تخلیە شود.

ترس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی؛

منبع کردپا اعلام کرد: هر چند تاکنون پس از این اتفاق، نیروهای سرکوبگر اقدام بە بازداشت یا احضار من نکردەاند، ولی من گاهی شب‌های تا نزدیکی بامداد از ترس هجوم نیروها بە خانە‌ام خوابم نمی‌برد و همیشە ترس بازداشت وجود مرا فرامی‌گیرد.

ایوب عبدالهی ٢٤ سالە فرزند محمد، متأهل و ساکن محلە "قوخ" سقز است.