کشته و زخمی‌شدن ۱۹۵۶ کولبر در ۱۲ سال گذشته (۱۳۹۰-۱۴۰۱)

11:00 - 5 فروردین 1402

مرکز آمار سازمان حقوق بشری کُردپا، در یک گزارش آماری، مجموع کشته و زخمی‌شدن کولبران در ۱۲ سال گذشته شمسی را ارائه می‌دهد.

براساس این نمودار از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، مجموع ۱۹۵۶ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند؛

کشته:  ۵۹۴ مورد 

زخمی: ۱۳۶۲ مورد

مفقودالاثر: ۵ مورد

بازنمود کلی؛

۳۶ تن از کولبران کشته و زخمی شده زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

٪۷۷ از این کولبران با شیلک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و زخمی شده‌اند.

کشته و زخمی شدن براثر سقوط از ارتفاع با  ۷٪ در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین کشته و زخمی شدن براثر انفجار مین و سرمازدگی هرکدام با ۵٪ در رتبه سوم قرار دارند.

آمار کشته و زخمی‌شدن کولبران به تفکیک سال‌ها (۱۳۹۰-۱۴۰۱)؛  

سال ۱۳۹۰؛ ۹۴ کشته و زخمی (۴۳ کشته، ۵۱ زخمی)

سال ۱۳۹۱؛ ۷۴ کشته و زخمی (۴۳ کشته، ۳۱ زخمی)

سال ۱۳۹۲؛ ۱۰۲ کشته و زخمی (۴۴ کشته، ۵۸ زخمی)

سال ۱۳۹۳؛ ۸۹ کشته و زخمی (۳۸ کشته، ۵۱ زخمی)

سال ۱۳۹۴؛  ۵۸کشته و زخمی ( ۲۹ کشته، ۲۹ زخمی)

سال ۱۳۹۵؛ ۱۵۴ کشته و زخمی (۶۶ کشته، ۸۸ زخمی)

سال ۱۳۹۶؛ ۲۱۲ کشته و زخمی (۵۸ کشته و ۱۵۲ زخمی، ۲ مفقودالاثر)

سال ۱۳۹۷؛ ۲۶۵ کشته و زخمی (۷۹ کشته و ۱۸۳ زخمی، ۳ مفقودالاثر)

سال ۱۳۹۸؛ ۲۲۷ کشته و زخمی (۵۷ کشته و ۱۷۰ زخمی)

سال ۱۳۹۹؛ ۲۳۱ کشته و زخمی (۵۸ کشته و ۱۷۳ زخمی)

سال ۱۴۰۰؛ ۲۲۵ کشته و زخمی (۴۵ کشته، ۱۸۰ زخمی)

سال ۱۴۰۱؛ ۲۲۵ کشته و زخمی (۲۹ کشته، ۱۹۶ زخمی)

نمودار (۱)

:نحوه کشته و زخمی شدن کولبران

کشته و زخمی شده براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی؛ ۱۴۰۱ مورد

کشته و زخمی شده براثر سقوط از ارتفاع؛ ۱۳۰ مورد

مرگ و مصدومیت کولبران براثر گرفتار شدن در برف و کولاک و سقوط بهمن؛ ۸۷ مورد

کشته و زخمی شدن کولبران براثر انفجار مین؛ ۸۹ مورد

کشته و زخمی شدن کولبران براثر سقوط به داخل رودخانه علی‌الخصوص در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی؛ ۱۷ مورد

زخمی شدن کولبران به دنبال ضرب و شتم از سوی نیروهای نظامی؛ ۲۷ مورد

کشته و زخمی‌شدن کولبران براثر شلیک نیروهای نظامی ترکیه؛ ۱۷ مورد

کشته شدن به‌دلیل ضرب وشتم نیروهای نظامی ترکیه: ۱ مورد

مرگ در نتیجه سکته قلبی کولبران درحین کولبری یا فشار ناشی از کولبری؛ ۱۷ مورد

افتادن بار بر روی کولبر در حین کولبری؛ ۱مورد

مفقود‌الاثرشدن؛ ۵ مورد

قطع نخاح در حین کولبری؛ ۱ مورد

گازگرفتگی در چادر در جریان کولبری در کوه‌ها؛ ۳ مورد

نامعلوم؛ ۲ مورد

پرت‌کردن از ارتفاع توسط نیروهای نظامی؛ ۱مورد  

زخمی شدن کولبران در پی سانحه رانندگی در حین کولبری؛ ۱۴۷ مورد

نمودار (۲)

تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده