فرهاد پیربال جاده‌ی منتهی به فرودگاه اربیل را مسدود کرد+فیلم

آژانس کردپا: یکی از چهره‌های فرهنگی و روشنفکر سرشناس کُرد، برای حمایت از ٧ فعال سیاسی بازداشت شدە‌ی کُردستان ایران در اربیل، اعتصاب و تهدید بە خودسوزی کردە است.

بنابە گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، فرهاد پیربال برای حمایت از ٧ فعال سیاسی بازداشت شدە و اعلام نارضایتی نسبت بە ادامە‌ی بازداشت آنان، بە خیابان آمدە و گفتە که؛ \"اگر تا امشب این ٧ فعال سیاسی آزاد نشوند اقدام بە خودسوزی خواهد کرد\".

همچنین فرهاد پیربال بە نشانه‌ی اعتراض بە بازداشت ٧ فعال سیاسی، صبح امروز جادە‌ی منتهی به فرودگاه بین‌المللی اربیل را مسدود و درحال حاضر نیز در مقابل زندان \"محطە\" اربیل تحصن کردە است.

دکتر فرهاد پیربال روز گذشته در صفحە‌ی فیسبوک خود نوشته بود: \"هفت فعال سیاسی اهل روژهلات(شرق) باید تا نیمه‌شب آزاد شوند، در غیر اینصورت من شخصا و بە تنهایی روز دوشنبە ١١ آذر‌ماه ساعت (٨:٣٠) صبح جادە فرودگاه اربیل را خواهم بست، زیرا ساعت ١١ و ٣٠ دقیقە پرواز اربیل بە تهران صورت می‌گیرد.\"

فرهاد پیربال ساکن شهر اربیل و استاد دانشگاه صلاح‌الدین می‌باشد و برای اتخاذ مواضع سیاسی و فعالیت در حوزه‌ی فرهنگ و ادبیات یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در جامعه‌ی مدنی اقلیم کُردستان عراق است.