یک کارگر سنندجی در زیر غلطک راه سازی جان باخت

کُردپا‌: یکی از کارگران آسفالت‌کار شهر سنندج در حین کار، زیر غلطک آسفالت رفته و قبل از رسیدن به بیمارستان بعثت این شهر جان خود را از دست داد.
بنابه خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یک‌شنبه اول آبان‌ماه، رشید زند‌کریمی 52ساله و متاهل در حین کار، در منطقه‌ی فیض‌آباد شهر سنندج به زیر دستگاه غلطک آسفالت رفته که در هنگام انتقال به بیمارستان بعثت این شهر جان خود را از دست می‎دهد.
همچنین در گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است: کارگران به علت فشار کار و فشارهای روحی و عدم آموزش کافی در معرض خطرات ناشی از کار قرار گرفته و خانواده‌های کارگران جان‌باخته باید ماه‌ها در راهروهای ادارات دولتی سرگردان شده تا به ضایعات وارده به آنان رسیدگی نمایند.