یک معلم در دیواندره به هفت سال حبس محکوم شد

آژانس کُردپا: یک معلم در دیواندره توسط دادگاه کیفری این شهرستان به هفت سال حبس محکوم شده است.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، یک معلم ساکن دیواندره به نام \"عطاالله احسنی\" فرزند حبیب‌الله حکم هفت سال حبس تعزیری را دریافت کرد.

وکالت این معلم را \"حیدر ترابی\" برعهده دارد و وی به حکم صادره اعتراض و منتظر رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

این حکم اسفندماه سال ۹۷ از سوی شعبە‌ی ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان دیواندرە صادر شدە و براساس آن، عطاالله احسنی با استناد به ماده‌ی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به اتهام \"توهین بە مقدسات\" بە ۵ سال حبس تعزیری و با استناد به ماده‌ی ۶۹۸ بە اتهام \"نشر اکاذیب\" بە دو سال حبس محکوم گردیدە است.

براساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پس از تاییدشدن حکم در دادگاه تجدیدنظر، اشد مجازات یعنی حکم پنج سال حبس قابل اجرا می‌باشد.

این معلم دارای ۲۸ سال سابقه‌ی اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد که بنا بە گزارشات سپاه پاسداران به زندان محکوم شدە است.