یک زندانی متهم به "قتل" با اخذ مهلت سه ماهه از سلول انفرادی به بند زندان سنندج بازگردانده شد

یک زندانی متهم به "قتل" به نام "مصطفی سیفی" ٢٨ ساله فرزند عطا اهل روستای "ویژنان" از توابع شهرستان سروآباد با اخذ مهلت سه ماهه جهت کسب رضایت از خانواده مقتول از سلول انفرادی زندان سنندج به بند بازگردانده شد.

این زندانی روز یکشنبه دوم شهریورماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده بود و قرار بود روز پنج‌شنبه ششم شهریورماه حکم این زندانی اجرا شود.

مصطفی سیفی پنجم اردیبهشت‌ماه ٩٤ شخصی را به نام "کوسار سیفی" فرزند صدیق که از بستگان هم بودند بر سر مسائل ناموسی به قتل رسانده است.

این زندانی سپس پنجم فروردین‌ماه ٩٥ به اتهام "قتل عمد" بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به قصاص (اعدام) محکوم شده و این حکم سال ٩٧ در دیوان عالی کشور تأیید شده است.