یک زندانی در زندان ارومیه از اعدام رهایی یافت

یک زندانی متهم به قتل عمد به نام "اصغر درویش‌زاده" فرزند محمد سلیم اهل روستای "دله‌در" از توابع بخش انزل با رضایت خانواده مقتول از اعدام نجات پیدا کرد.

خانواده مقتول رضایت خود را برای رهایی از اعدام این زندانی به دادگاه تحویل دادند.

چند سال پیش، این زندانی به‌ همراه دو برادرش در یک نزاع دسته جمعی متهم به قتل دو برادر شده بودند و هر سه به اعدام محکوم شده بودند.

روز چهارشنبه بیست و پنجم دی‌ماه، حکم اعدام "داریوش و دانش درویش‌زاده" برادران اصغر در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد که با وساطت فعالین مدنی، ماموستایان، ریش‌سفیدان و معتمدین و رضایت خانواده مقتول او از اعدام رهایی یافت.