یک دختر ٧ ساله توسط یک مرد شصت ساله مورد تجاوز قرار گرفت

آژانس کُردپا: یک دختر ٧ ساله اهل مریوان توسط یک مرد شصت ساله مورد تجاوز قرار گرفته است.

آرام فتحی، فعال مدنی کُرد اهل مریوان با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی از تجاوز به یک دختر ٧ ساله به نام "سونیا مرادی" توسط یک مرد شصت سالە بە نام "احمد رحمانی" خبر داد.

این فعال مدنی نوشته است: "(س.م)، هفت سال سن دارد، پدر (س.م) چند سال پیش فوت کردە است؛ (س.م) همانند هزاران کودک دیگر مورد تجاوز قرار گرفتەاست، او در حالی کە مشغول بازی در کوچە بودە، توسط احمد کە همسایە آنها بودە اغفال می‌شود و احمد او را بە خانە خود می‌برد. متاسفانە (س.م) همانند هزاران کودک دیگر قربانی و از سوی نامبردە مورد تجاوز قرار می‌گیرد، اکنون خانوادە (س.م) در حال پیگیری‌های لازم هستند. باشد که نگذرایم صدای (س.م)، همچون هزاران کودک دیگر در سکوت گم شود."

این حادثه روز سه‌شنبه بیست و چهارم مهرماه روی داده و احمدی رحمانی بازداشت شده است.

امروز پنج‌شنبه سونیا مرادی جهت تکمیل تحقیقات به پزشکی قانونی مریوان منتقل شده است.