چای فروشان مریوان بە صف دوستداران محیط زیست می‌پیوندند

آژانس کُردپا: چای فروشان مریوان در اقدامی نمادین و برای حفظ جنگل‌های زاگرس سماورهای زغالی خود را به گلدان‌های نهال بلوط تبدیل کرده و از سماور گازی استفاده خواهند کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، پس از تخریب گسترده جنگل‌های زاگرس به ویژه در مریوان با تلاش انجمن سبز چیا مریوان چای فروشان این شهرستان آمادگی خود را جهت گازسوز کردن سماورهای زغالی خود اعلام نمودند.

این اقدام پس از بحران نابودی جنگل‌های زاگرس بەویژە در منطقە مریوان و بریدن و فروش و خارج کردن درختان جنگلی و همچنین تغییر کاربری جنگل‌ها بە زمین کشاورزی و باغات و نیز گرم کردن بازار کبابی و قلیانی و چایی زغال فروش‌ها انجام گرفته است.

در همین راستا، روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه، \"پدرام هجرانی\" از جوانان چای زغالی فروش محوطه تالاب زریبار با شعار \"نه به تخریب جنگل‌های زاگرس\" سماورهای زغالی خود را به گلدان‌های نهال بلوط تبدیل کرده و از این به بعد از سماور گازی استفاده می‌کند.

\"\"پس از این اقدام نمادین \"پدرام هجرانی\"، \"فاتح بادغن\" چای فروش نزدیک پارک ملت مریوان نیز سماور خود را گازسوز کرده و بە صف دوستداران محیط زیست پیوست.

این اقدام چای فروشان مریوانی با استقبال گرم انجمن سبز چیا مریوان روبه‌رو شده و طی مراسمات جداگانه از این دو چای فروش تقدیر بعمل آمده است.

انجمن سبز چیا اظهار امیدواری می‌نماید کە تمام پیشەهای زغال سوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گاز بە عنوان سوخت استفادە نمایند.