پدر سارینا ساعدی: خون دخترم را نمی‌فروشم

11:55 - 9 دی 1401

پدر سارینا ساعدی در‌ پست اینستاگرامی کە منتشر کردە است، اشارە دارد بە پخش فیلم اجباری از خودش، خراب کردن نام فرزندش و فشار برای فروش دخترش.

هاشم ساعدی در این پست کە روز پنج‌شنبە ٨ آذرماه ١٤٠١ منتشر کردە، می‌گوید؛ فرماندار سنندج در فیلم مصاحبە گفتە بود مرگ سارینا بر اثر مصرف مواد مخدر بودە، اما در گواهی فوت علت نامعلوم نوشتە شدە است. او می‌گوید؛ "شما می‌خواستی اسم بچە من را خراب کنی و با آبروی مردم بازی کنید".

نسخەای از گواهی فوت سارینا ساعدی از سوی یک منبع مطلع بە دست کُردپا رسیدە و در آن علت فوت نامعلوم نوشتە شدە است.

همچنین آقای ساعدی در این پست اشارە می‌کند، بە گرفتن اجباری فیلم از او و پخش آن. او می‌گوید این فیلم باعث نشد مردم گول بخورند.

هاشم ساعدی در پایان اشارە می‌کند بە پیشنهادهای کە از طرف حراست مدرسە برای دریافت پول بە آنها دادە شدە و او می‌گوید؛ "خون دخترم را نمی‌فروشم".

سارینا ساعدی، ۱٦ ساله و فرزند هاشم، در جریان تجمعات اعتراضی چهارم آبان‌ماه بر اثر ضرب ‌و شتم نیروهای سرکوبگر و واردکردن ضربات باتوم به سر دچار خونریزی مغزی شد و پس از یک روز بستری شدن پنجم آبان‌ماه در بیمارستان جان باخت. پیکر او با حضور نیروهای امنیتی و خانواده‌اش در قبرستان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.

شایان ذکر است خانوادەهای جانباختگان در مدت این خیزش انقلابی تحت فشار شدید نهادهای امنیتی-سرکوبگر برای نام‌نویسی فرزندانشان در بنیاد شهید و دریافت پول بودەاند کە براساس اطلاعات کُردپا اعم خانوادەها با آن مخالفت کردەاند.