نامه خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام به عفو بین‌الملل

خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج به سازمان عفو بین‌الملل نامه نوشت.

متن این نامه عیناً در پی می‌آید:

باسلام

احتراما به اسحضار مقام محترم عفو بین‌الملل میرسانم اینجانب زندانی اهل سنت خسرو بشارت فرزند عبدالله متولد سال ١٣٦٣ صادره از شهرستان مهاباد با توجه به اینکه در بهمن‌ماه سال ١٣٨٨ به اتهام اقدام علیه امنیت دستگیر شدم و حدود دو ماه در انفرادی بازداشگاه اطلاعات ارومیه محبوس بودم، و بعد مرا ٧ ماه به زندان مهاباد انتقال دادند.

 بعد از آن مرا به زندان اوین بند ٣٥٠ منتقل کردند که حدود هفت ماه در آن بند در حبس بسر بردم و همونجا پیش بازپرس بیگی برده شدم و اتهام محاربه و افساد فی الارض به بنده تحمیل شد این در حالی می‌باشد که هیچ مدرکی دال بر اقدام علیه امنیت و درگیری با هرگونه سلاح سرد گرم وجود ندارد فقط تحت شکنجه و تحمیلی بوده است، و برگه‌های سفیدی را به بنده امضا نمودند و هرچیزی را که بتوانند علیه بنده توسط آن جرم سازی کنند درج نمودند.

در سال ٩٠ به زندان رجایی شهر منتقل شدم و به مدت ٧ سال بدون هیچ گونه بازپرسی و تحقیقات در بلاتکلیفی به سر بردم بعد از هفت سال در دادگاه انقلاب تهران شعبه ٢٨ به ریاست قاضی محمد مقیسه با دارا بودن وکیل تسخیری محاکمه شدم.

در حدود پنج دقیقه به اتهام محاربه و افساد فی الارض حکم اعدام را به بنده تحمیل نمود و به دیوان عالی به شعبه ٤٢ فرستاده شد و پرونده نقض شد و بعد از مدتی پرونده را به شعبه هم عرض یعنی شعبه ١٥ به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی فرستاده شد.

اما قبل از دادگاهی مجدد پرونده را به شعبه یک بازپرسی مهاباد فرستادند و بعد از تحیقیقات و بررسی بنده را از اتهامات وارده تبرئه نمودند که مدارک آن موجود است با این اوصاف شعبه ١٥ حکم اعدام بنده را صادر نمود، بدون در نظر گرفتن تحقیقات بازپرس دال بر برائت از اتهام محاربه و افساد فی الارض.

متاسفانه در حال حاضر بیش از یازده سال می‌باشد ک در زندان به سر می‌برم و در انتظار اجرای حکم ناعادلانه می‌باشم که حتی اجازه اعاده دادرسی که حق هر زندانیست را به بنده ندادند و لازم به ذکر است که در حال حاظر در شرایط بسیار اسفناک روحی و روانی قرار دارم و خانواده بنده نیز تعادل عادی زندگی را از دست داده و در بدترین شرایط ممکن قرار دارند لذا خواهشمندم با در نظر گرفتن بی‌گناهی بنده و حقوق انسانی و شهروندی و اینکه اتهام بنده هیچ انطباقی با گذشته و زندگی بنده ندارد هر گونه اقدامی را که می‌تواند در جهت اثبات بی‌گناهی بنده و برائت و لغو حکم اعدام بنده را که می‌توانید انجام دهید را مبذول فرماید.../

زندانی اهل سنت خسرو بشارت