ناجا/ شهروندان را در رابطه با انتخابات پیش رو تهدید کرد

کُردپا: فرمانده‌ی نیروی انتظامی حکومت اسلامی ایران ضمن هشدار به شهروندان در ارتباط با انتخابات پیش‌روی مجلس اعلام کرد: با عاملان هرگونه نا امنی در جریان انتخابات مجلس برخورد خواهد شد.
اسماعیل احمدی مقدم گفت: اگر هر کدام از کاندیداتوران به منظور ایجاد فضایی ناسالم اقدام به تبلیغ به نفع خود کنند، نیروی انتظامی به شدت با آنان برخورد خواهد کرد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران روز دوازدهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
این مقام انتظامی در ادامه افزود: بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران میزان جرایم حدود 30درصد افزایش یافت اما نیروی انتظامی موفق به کنترل وضعیت گردید.
همچنین فرمانده‌ی نیروی انتظامی ایران، بی‌حجابی را پدیده‌ای غربی توصیف و خاطرنشان نمود: ما(نیروی انتظامی) توانسته‌ایم مسئله‌ی بی‌حجابی را کنترل و با متخلفان برخورد تند شده است.
پیشتر و در نشریه‌ی خاتون1 که ضمیمه‌ی روزنامه‌ی رسمی \"ایران\" است، اقدام دستگاه‌های امنیتی‌ــ‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بی‌حجابی را اشتباه توصیف کرده و این گونه اقدامات را \"دیدگاهی امنیتی به نسبت جامعه\" قلمداد کرده بود.