مختار زارعی به سه سال زندان محکوم شد

آژانس کُردپا: حکم سه سال حبس به یک فعال مدنی کُرد اهل سنندج ابلاغ گردید.

مختار زارعی، فعال مدنی کُرد اهل سنندج در کانال شخصی خود در تلگرام اعلام کرده است: \"روز هفتم اردیبهشت نود و هشت رای دادگاه بە صورت حضوری بهم ابلاغ شد البتە فقط حق مطالعە رای و رونوشت را داشتم کە خلاصە آن چنین است. دو سال حبس تعزیری بە جرم توهین بە رهبر و یک سال حبس تعزیری بە جرم تبلیغ علیە نظام. مستندات رای دادگاه همان نامە‌ی انتقادی بە رهبر بود کە پارسال در صفحە اینستاگرام منتشر نمودم.\"

روز شنبه بیست و چهارم فروردین‌ماه، جلسه دادگاهی این فعال مدنی به اتهام \"توهین به رهبر حکومت ایران و تبلیغ علیه نظام\" در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به صورت علنی برگزار گردید.

جلسه دادگاهی این فعال مدنی به ریاست قاضی \"شرفی\" و با حضور فعالان مدنی سنندج و نماینده دادستان برگزار شده بود.

دی‌ماه سال گذشته، شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج حکم سه سال حبس تعزیری را به صورت غیابی برای مختار زارعی صادر کرد.

این فعال مدنی کُرد به اتهام \"توهین به رهبر حکومت ایران\" به دو سال حبس تعزیری و به اتهام \"تبلیغ عیله نظام\" به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.