مخالفت رئیس شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج با آزادی زهرا محمدی

آژانس کُردپا: رئیس شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت یک عضو بازداشت شده انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" خودداری می‌کند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، "قاضی شاهگلدی"، رئیس شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج با آزادی موقت زهرا محمدی، عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" و معلم زبان کُردی مخالفت می‌کند.

به گفته یک منبع آگاه، برای آزادی موقت زهرا محمدی وثیقه ٧٠٠ میلیون تومانی درخواست شده و خانواده محمدی وثیقه تعیین شده را تأمین کرده‌اند، اما رئیس شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج از پذیرش آن خودداری می‌کند.

این منبع آگاه افزود: بازجویی‌ها از زهرا محمدی تمام شده و تا کنون جلسه دادگاهی وی برگزار نشده است.

وب‌سایت‌های وابسته به ارگان‌های امنیتی حکومت ایران اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون" را به زهرا محمدی نسبت می‌دهند، اما به گفته وکلای وی، در پرونده زهرا هیچ دلیل، مدرک و سندی دال بر درستی اتهامات وارد شده به او وجود ندارد.

زهرا محمدی، عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" و معلم زبان کُردی در سنندج از تاریخ دوم خردادماه به دلایل نامشخص توسط اداره اطلاعات تحت بازداشت قرار دارد و بیش از پنج ماه از بازداشت موقت وی می‌گذرد.