محکومیت یک شهروند سقزی در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافت

محکومیت یک شهروند کُرد به نام "نادر مجیدیان" فرزند ابراهیم اهل سقز در دادگاه تجدیدنظر سنندج از شش ماه حبس تعزیری به چهار ماه حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.

این شهروند پیشتر به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" در دادگاه انقلاب سقز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

نادر مجیدیان بیست و پنجم مردادماه ٩۵، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۵٠ روز بازداشت با قرار وثیقه‌ به شیوه موقت آزاد شده بود.

روز دوشنبه سیزدهم مردادماه نیز، برادر نادر مجیدیان به نام "رضا مجیدیان" جهت اجرای حکم به زندان شهر سقز منتقل شد.