فعال صنفی معلمان مریوان با قرار کفالت آزاد شد

آژانس کُردپا: یک فعال صنفی معلمان مریوان با تأمین قرار کفالت آزاد گردید.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه بیست و دوم خردادماه، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان مریوان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به اتهام \"اجتماع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب\" در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج تفهیم اتهام شد.

این فعال صنفی معلمان مریوان با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران تفهیم اتهام شده و وی تمامی اتهامات وارده را رد کرده است.

اسکندر لطفی پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شده و جمعی از فعالین صنفی مریوان او را همراهی نمودند.

در همین رابطه نیز، روز چهارشنبه بیست و سوم آبان‌ماه ٩٧، این معلم کُرد به اداره اطلاعات سپاه استان سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این معلم کُرد پس از تحصن سراسری معلمان به دلیل \"تشویق معلمان برای شرکت در تحصن سراسری\" به اطلاعات سپاه احضار شده بود.