عفوبین الملل: ٥٥% اعدام‌ها در ایرن صورت می‌گیرد

آژانس کُردپا: سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارش سالیانە خود اعلام کرد کە بدون احتساب چین، ٥٥% اعدام‌ها در ایران انجام شدە است.

سازمان عفوبین الملل روز ٢٢ فروردین ٩٦ در گزارش سالیانه خود اعلام کرد در سال ٢٠١٦ بدون احتساب چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران انجام شده‌است.

به گفته سازمان مذکور، مجموعاً ۵۶۷ مورد اعدام در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است.

سازمان عفو بین‌الملل همچنان می‌افزاید: دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملأعام انجام شده است.

طبق گزارش سالیانە این سازمان، دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آنها برخلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، وهشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.

شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل بیان کردە است:‌ نگرانی‌های فزایندای در مورد \"پنهان کردن\" آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد.

بر پایەی گزارش سازمان ذکر شدە، ایران پس از چین دوهمین کشور در مورد اعدام شهروندان خود محسوب می‌شود.

سازمان عفوبین‌الملل توس یک وکیل انگلیسی بە نام\"پیت بننسون\" در سال ١٩٦١ میلادی در شهر لندن تاسیس و اهداف این سازمان دفاع از حقوق بشر هرآنچە کە در اعلامیە حقوق شهروندان جهان و میثاق‌های بین‌المللی کە بە آن اشارە شدە است، گام برمی‌دارد.