صدور حکم ١٦ سال حبس تعزیری برای سه شهروند مریوانی

آژانس کُردپا: دادگاه انقلاب مریوان سه شهروند کُرد اهل روستای \"نی\" را به شانزده سال حبس تعزیری محکوم کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، طی روزهای اخیر، دادگاه انقلاب مریوان حکم شانزده سال حبس تعزیری را برای سه شهروند کُرد اهل روستای \"نی\" صادر کرد.

براساس احکام صادره، \"بریار کاوه\" ۲۵ ساله فرزند امین به پنج سال حبس تعزیری، \"وریا فرجی\" ٣١ ساله فرزند عبدالله به پنج سال حبس تعزیری و \"هوشیار کسرایی\" ٤١ ساله فرزند رشید به شش سال حبس تعزیری و تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده‌اند.

دادگاه انقلاب مریوان این سه شهروند را به \"عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" متهم کرده است.

این سه شهروند به احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب مریوان اعتراض و پرونده‌های آنان جهت بازبینی به دادگاه تجدیدنظر سنندج ارجاع داده شده است.

روز یکشنبه بیست و هفتم آبان‌ماه، \"بریار کاوه\" ۲۵ ساله فرزند امین اهل روستای \"نی\" از توابع مریوان که بیست و ششم مهرماه سال جاری از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود به زندان مریوان منتقل و روز دوشنبه بیست و هشتم آبان‌ماه با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد گردید.

بیست و پنجم مردادماه سال جاری، \"وریا فرجی\" ٣١ ساله فرزند عبدالله اهل روستای \"نی\" از توابع مریوان پس از ٣٤ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با قرار وثیقه ١٢٠ میلیون تومانی تا برگزاری جلسه دادگاه به شیوه موقت آزاد گردید. این شهروند کُرد روز چهارشنبه بیستم تیرماه توسط نیروهای اطلاعاتی به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت شده بود.

روز سه‌شنبه بیست و چهارم مهرماه، \"هوشیار کسرایی\" ٤١ ساله فرزند رشید اهل روستای \"نی\" از توابع مریوان پس از سه ماه بازداشت به شیوه موقت آزاد گردید.

هوشیار کسرایی روز چهارشنبه یازدهم مهرماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی مریوان منتقل شد.

این شهروند کُرد در مدت بازداشت به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" مورد بازجویی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

این شهروند کُرد روز چهارشنبه بیستم تیرماه سال جاری از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود.

عکس: بریار کاوه، هوشیار کسرایی و وریا فرجی