شیرابه محل دپوی زباله‌های مریوان آلودگی محیط زیست منطقه \"گاران\" را در پی دارد

آژانس کُردپا: شیرابه محل دپوی زباله‌های مریوان پس از بارندگی‌ روزهای اخیر و جاری شدن آب‌های سطحی مستقیما در محیط جاری شده و وارد رودخانه \"گاران\" می‌شود.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، پس از بارندگی‌ روزهای اخیر، شیرابه محل دپوی زباله‌های مریوان وارد رودخانه \"گاران\" می‌شود.

فعالان محیط زیست مریوان ضمن ابراز نگرانی از آلوده شدن محیط زیست منطقه \"گاران\" اعلام کردند: آلوده شدن محیط زیست منطقه گاران در پی دپوی غیربهداشتی زباله‌های مریوان روی داده است.

انجمن سبز چیا مریوان نیز عنوان کرده است: آلودگی ناشی از شیرابە این زبالە‌ها می‌تواند کل آب رودخانە را آلودە کند و موجب بیماری‌های گوناگون شود.

انجمن سبز چیا پیشتر و به طور جدی نسبت بە وضعیت و جایگاە نامناسب سایت زباله جدید و ایجاد یک فاجعه زیست محیطی هشدار داده بود.

این انجمن زیست محیطی تأکید کرده است: آلودگی آب‌های منطقه توسط شیرابەهای سایت موقت باعث شیوع انواع بیماری‌های خطرناک خواهد شد.

علیرغم وعده‌های مسئولین برای ساخت کارخانه بازیافت بدون آلایندگی زیست محیطی، زباله‌های مریوان به شیوه‌ای غیربهداشتی و در بدترین شرایط دپو می‌شوند.

طی دو سال گذشته معضل زباله‌های مریوان از جدی‌ترین موضوعات مورد بحث بوده است تا جایی که کار به اعتراض، دخالت نیروهای ضد شورش، بازداشت فعالین محیط زیست و شهروندان رسید.

شهریورماه سال ٩٧، شهروندان مریوانی در اعتراض به عدم جمع‌آوری زباله‌های شهر توسط شهرداری با جمع‌آوری زباله‌های شهر در مقابل شهرداری تجمع و آنرا در جلوی درب ورودی شهرداری آتش زدند.