سه کولبر کُرد بر اثر شلیک نیروهای سپاه در مرز صومای برادوست ارومیه زخمی شدند

روز پنج‌شنبه نوزدهم تیرماه، سه کولبر کُرد به نام‌های "حکمت احمدی" فرزند صدیق اهل روستای "کوران"، "شمزین احمدی" فرزند حاکم اهل روستای "کوران" و "روشن جهانگیری" فرزند فاضل اهل روستای "سین‌آباد" از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه بر اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران به شدت زخمی شدند.

نیروهای سپاه پاسداران بدون اخطار قبلی این سه کولبر را مورد شلیک مستقیم قرار داده‌اند.

این سه کولبر جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی شهرهای "گور و وان" ترکیه منتقل شده‌اند.

وضعیت عمومی شمزین احمدی وخیم گزارش شده و سه گلوله به ناحیه شکم وی اصابت کرده است.

عکس: شمزین احمدی، روشن جهانگیری و حکمت احمدی