سه شهروند کُرد به حبس محکوم شدند

آژانس کُردپا: شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر سه شهروند کُرد را به ٢٥ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه هفدهم بهمن‌ماه، سه شهروند کُرد اهل پیرانشهر به نام‌های \"باپیر برزه، احمد قلاترشی و سلیمان محمدنژاد\" به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" از سوی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر به ٢٥ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس حکم صادره، باپیر برزه به هشت ماه حبس، احمد قلاترشی به پنج ماه حبس و سلیمان محمدنژاد به یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

این سه شهروند کُرد به حکم صادره اعتراض و پرونده آنان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.

پس از صدور این حکم، باپیر برزه فرزند عثمان اهل روستای \"چیانه\" با وثیقه ٢٢٠ میلیونی، احمد قلاترشی با وثیقه ٥٠ میلیونی و سلیمان محمدنژاد ٢٠ ساله اهل روستای \"گرگول\" با وثیقه ٢٥٠ میلیونی به شیوه موقت آزاد گردیدند.

این سه شهروند کُرد آذرماه سال جاری به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بودند.

عکس: احمد قلاترشی، سلیمان محمدنژاد و باپیر برزه