سرنوشت یک شهروند سردشتی پس از بازداشت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

سرنوشت یک شهروند کُرد به نام "خدر عزیزی" اهل روستای "بیوران سفلی" از توابع بخش مرکزی سردشت پس از بازداشت نامعلوم می‌باشد.

این شهروند روز چهارشنبه هشتم مردادماه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تاکنون پیگیری‌های خانواده وی جهت اطلاع از سرنوشت و دلیل بازداشت او نتیجه‌ای را در پی نداشته است.

نیروهای امنیتی پس از بازداشت این شهروند، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

این شهروند طی مدت بازداشت از "تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل" محروم بوده است.

خدر عزیزی متأهل و دارای دو فرزند می‌باشد.