زندانیان سیاسی زندان ارومیه: در غم و شادی مردم روژآوا خود را شریک آنها می‌دانیم

آژانس کُردپا: پنج زندانی سیاسی کُرد زندان ارومیه در نامه‌ای حمله ترکیه به روژآوا را محکوم کردند.

نسخه‌ای از این نامه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:

اینجا صدای کردستان ایران، زندان مرکزی ارومیه، بند سیاسی

اگرچه در زیر خاکستر جنگ‌های ترکیه علیه کُردها عشق، امید، آرزو و آرمان‌های والای بشری و در یک کلام انسانیت دفن شد و فاشیسم رشد کرد، اما کُردها بە نیابت از جهانیان با خونخوارترین سازمان تروریستی عصر جنگیدند تا با خون خود صلح، آرمانش و برابری را در این بخش از خاک کردستان نهادینە کنند.

پنجه دژخیمان همچـنان سینه کودکان بی‌گناه کُرد را شـکافتە و قلبهایشان را به دندان می‌کشند. اما دریغ از دلسوزی مدعیان دروغین حقوق بشـر با آن همه ادعا و شعارهای توخالی کە مهر سکوت را بر لب زده و ریخته شدن خون ملت کُرد را تماشا می‌کنند.

ما زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیە لشکرکشی ارتش متجاوز ترکیە بە خاک روژآوا را بە شدت محکوم می‌کنیم و در غم و شادی مردم روژآوا خود را شریک آنها می‌دانیم و این تنها کاری است کە اکنون از دست ما بر می‌آید.

زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

عثمان مصطفی‌پور

محی‌الدین ابراهیمی

هدایت عبدالله‌پور

مجید تیباش

سیامک اشرفی