دو شهروند کُرد به ٣٠ سال حبس محکوم شدند

آژانس کُردپا: دو شهروند کُرد اهل پیرانشهر توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این شهرستان به ٣٠ سال حبس محکوم گردیدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر حکم ٣٠ سال حبس را برای دو شهروند کُرد به نام‌های \"محمد ابراهیمی\" فرزند احمد و \"ناصح خالدی\" فرزند مصطفی صادر کرد.

ناصح خالدی که پس از آزادی با قرار وثیقه از ایران خارج شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار کُردپا ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر به اتهام \"اجتماع و تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" این حکم را صادر کرده است.

وی افزود: آنان پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و سپس محمد ابراهیمی به زندان نقده منتقل شده بود.

او می‌افزاید: محمد ابراهیمی طی مدت بازداشت در زندان‌های ارومیه و نقده نگهداری شده است.

شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر برای هریک از محمد ابراهیمی و ناصح خالدی حکم ١٥ سال حبس را صادر و به گفته ناصح خالدی، آنان در انتظار بررسی حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر ارومیه می‌باشند.

روز یکشنبه هفدهم دی‌ماه سال ٩٦، ناصح خالدی، کارمند بیمارستان پیرانشهر به اتهام \"همکاری با احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت و پس از ٧٠ روز بازداشت با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود.

همچنین روز چهارشنبه سیزدهم دی‌ماه سال ٩٦، محمد ابراهیمی نیز به اتهام \"همکاری با احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و طی این مدت در زندان‌های نقده و ارومیه نگهداری شده است.

عکس: ناصح خالدی