دادستان سنندج شهروندان را نسبت به اختفای زندانیان فراری سقز تهدید کرد

محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های حکومتی با تهدید شهروندان در رابطه با اختفای زندانیان فراری سقز اعلام کرده است: شهروندانی که زندانیان فراری زندان سقز را مخفی یا وسیله اختفا آنان را فراهم سازند، مرتکب جرم شده و پس از شناسایی با آنها برخورد خواهد شد.

وی گفته است: براساس قانون، تهیه محل و مخفیگاه برای مجرمان جرم محسوب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب سنندج ضمن تهدید زندانیان فراری زندان سقز عنوان کرده است: زندانیان فراری زندان سقز اگر برنگردند، پس از بازداشت به مجازات جرم جدید محکوم و مشمول بخشنامه عفو نخواهند شد.

روز جمعه هشتم فروردین‌ماه، گروهی از زندانیان زندان سقز در پی شورش در این زندان موفق به شکستن درب دژبانی زندان شدند و اقدام به فرار کردند.

شورش در زندان سقز به دلیل عدم اعطای مرخصی به زندانیان و بحران شیوع گسترده ویروس کرونا روی داده بود.