خودکشی یک کارگر کُرد در سقز

آژانس کُردپا: یک کارگر اهل سقز به دلیل فقر و بیکاری به زندگی خود پایان داد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز جمعه یازدهم مردادماه، یک کارگر کُرد به نام \"عباس فتوحی\" فرزند عبدالقادر به دلیل فقر و بیکاری خودکشی کرد.

به گفته یک منبع آگاه، این کارگر برای یافتن کار به مناطق دیگر ایران روی برده بود، اما به دلیل نبود کار به سقز بازگشته بود.

آمار خودکشی شهروندان در کردستان رو بە افزایش می‌باشد و افسردگی، مشکلات خانوادگی و فقر بە ترتیب از مهمترین دلایل خودکشی بە شمار می‌روند.