حکم یک شهروند کُرد با فشار وزارت اطلاعات در دادگاه تجدیدنظر افزایش یافت

آژانس کُردپا: حکم یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر با فشار وزارت اطلاعات در دادگاه تجدیدنظر ارومیه افزایش پیدا کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، حکم هشت ماه حبس یک شهروند کُرد به نام \"باپیر برزه\" فرزند عثمان اهل روستای \"چیانه\" از توابع پیرانشهر با شکایت وزارت اطلاعات در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه مجدداً بررسی و به چهار سال حبس افزایش یافت.

این شهروند کُرد به‌همراه دو شهروند دیگر نام‌های \"احمد قلاترشی و سلیمان محمدنژاد\" به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" از سوی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر به ٢٥ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس حکم دادگاه بدوی، باپیر برزه به هشت ماه حبس، احمد قلاترشی به پنج ماه حبس و سلیمان محمدنژاد به یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده بود.

پس از صدور این حکم، باپیر برزه فرزند عثمان اهل روستای \"چیانه\" با وثیقه ٢٢٠ میلیونی، احمد قلاترشی با وثیقه ٥٠ میلیونی و سلیمان محمدنژاد ٢٠ ساله اهل روستای \"گرگول\" با وثیقه ٢٥٠ میلیونی به شیوه موقت آزاد گردیدند.

این سه شهروند کُرد آذرماه سال جاری به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بودند.

از دیگر سو نیز، حکم حبس دو شهروند دیگر اهل پیرانشهر به نام‌های \"شیرکو علیمحمدی\" فرزند احمد و \"کیوان نژادرسول\" فرزند محمد در دادگاه تجدیدنظر ارومیه از پنج سال حبس به چهار سال حبس کاهش پیدا کرده است.

این دو شهروند کُرد شامگاه روز دوشنبه نوزدهم آذرماه سال ٩٧ به اتهام \"عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند.

عکس: شیرکو علیمحمدی، کیوان نژادرسول و باپیر برزه