حمله رئیس شورای مهاباد به خبرنگار پایگاه خبری \"ریکار\"

آژانس کُردپا: خبرنگار پایگاه خبری \"ریکار\" مورد حمله رئیس شورای مهاباد قرار گرفت.

روز دوشنبه سوم تیرماه، دیاکو توتونچی، خبرنگار پایگاه خبری \"ریکار\" در حال تهیه گزارش از مراسم دیدار با مسئولان قضایی مهاباد مورد حمله حامد حیدری، رییس شورای این شهر واقع شد.

به گفته توتونچی، گرفتن عکس موجب خشمگین شدن و تحریک حیدری و نهایتاً حملە وی شده است.

در این حادثه، به توتونچی آسیبی نرسیده، اما گوشی آیفون او آسیب دیده است.