جبهه اهل سنت ایران: خواهان یک سیستم دمکراتیک فدرال برای آینده ایران هستیم

مولوی صفی‌زاده، دبیرکل جبهه اهل سنت ایران روز جمعه بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه در هرات ترور و به دلیل شدت جراحات وارده روز چهارشنبه یکم خردادماه جان خود را از دست داد.

آژانس کُردپا درباره این موضوع و اهداف جبهه اهل سنت ایران با فردین باسامی سخنگوی این جبهه مصاحبه‌ای را انجام داده که عیناً در پی می‌آید:

آژانس کُردپا: جبهه اهل سنت ایران چه کسانی را عامل ترور مولوی صفی‌زاده می‌داند؟

فردین باسامی: جبهه اهل سنت ایران عامل ترور دکتر مولوی ابراهیم صفی‌زاده دبیرکل جبهه سنت را نظام خمینی می‌داند. چراکه ما به جز این نظام فاشیستی هیچ دشمن دیگری نداشته و نداریم و مبارزه ما نیز تماما متوجه رژیم ضد اسلامی خمینی بود.

آژانس کُردپا: به چه دلیل مولوی صفی‌زاده هدف ترور قرار گرفته است؟

\"\"فردین باسامی، سخنگوی جبهه اهل سنت ایران
فردین باسامی: دکتر مولوی ابراهیم صفی‌زاده داری یک شخصیت علمی، مبارزاتی و یک سیاستمدار حکیم، شجاع و اهل معامله با جمهوری خمینی نبود. ایشان از روز اول که احساس ستم کردند بر علیه نظام ستم گستر موضع قوی خود را گرفتند و در این راه نیز هزینه‌های بسیاری را دادند که آخرین آن زندگی و جان شان بود.

خمینیان از روز اول شروع به تخریب و ترور جبهه اهل سنت ایران نمودند چراکه چنین تشکلی را تهدیدی مستقیم برای خود دانسته و می‌دانند. وقتی که دیدند که یک مبارز و یک سیاستمداری که به خوبی وی می‌شناسند با عزم راسخ خود مبارزه را شروع کرده و سعی در جمع قوای اهل سنت را دارد طبق معمول از ناتوانی تصمیم به حذف فیزیکی ایشان گرفته و آن را به هر قیمتی که باشد عملی کردند.

البته این سیاست در مقابل تمام نیروها و جریانات مبارز از روزی که انقلاب مردمان ایران توسط آقای خمینی به سرقت برده شد پیاده و عملی شده است.

آژانس کُردپا: جبهه اهل سنت ایران در چه تاریخی تأسیس و هدف آن چیست؟

فردین باسامی: جبهه اهل سنت ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۸ میلادی توسط گروهی از علماء و نخبه‌های اهل سنت خارج از کشور تأسیس شد.

هدف جبهه اهل سنت ایران درست کردن وحدت عمل سیاسی در میان احزاب، شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی متنوع جامعه اهل سنت ایران است. تا این پتانسیل‌های سیاسی را تنظیم و در راستای احقاق حقوق جامعه اهل سنت ایران در بعد دینی، ملیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره جهت دهد و در پایان اهل سنت ایران را به یک بازیگر حقیقی تبدیل نماید که به مشارک حقیقی در قدرت و اداره کشور حسب ظرفیت خود تبدیل شود تا بتواند منافع خود در ابعاد مختلف از این راه ضمانت کند و به سیاست به حاشیه راندن توسط حکام تهران در هر لباسی که باشد پایان دهد.

آژانس کُردپا: در چه مناطقی از ایران جبهه اهل سنت ایران فعالیت دارد؟
فردین باسامی: جبهه اهل سنت ایران در شورای مرکزی خود از اقوام و حرکت‌های مختلف اهل سنت نماینده دارد و با توجه به عمر کوتاه خود نمایندگی قسمت‌های زیادی از مناطق اهل سنت را می‌کند.

آژانس کُردپا: آیا جبهه اهل سنت ایران با جدایی دین از حکومت موافق است؟

فردین باسامی: جبهه اهل سنت ایران دین و سیاست را جدا از هم نمی‌داند، ولی هیچ وقت خود را بر جامعه تحمیل نمی‌کند. اگر از راه انتخابات آزاد و شفاف به قدرت برسد برنامه خود را عملی خواهد و اگر در کارزار انتخاباتی شکست بخورد آنرا نیز قبول خواهد کرد و به قواعد بازی در یک فضای دمکراتیک پایبند است و امید است که دیگران نیز در این چهارچوب حرکت کنند و هیچ جریانی در لباس دیگری دوباره جامعه ایران را اسیر خود نکند. جبهه اهل سنت ایران خواهان یک سیستم دمکراتیک فدرال برای آینده ایران می‌باشد.

آژانس کُردپا: جبهه اهل سنت ایران از چه متودهای برای مبارزه استفاده می‌کند؟

فردین باسامی: جبهه اهل سنت ایران حزب نیست، حرکتی است برای جمع و تنظیم کردن استعدادهای متنوع جامعه اهل سنت ایران، و راه مبارزات مدنی را انتخاب کرده و حسب آن حرکت می‌کند.

آژانس کُردپا: جبهه اهل سنت ایران با احزاب اپوزیسیون ملیت‌های ایران ارتباط دارد؟

فردین باسامی: جبهه اهل سنت ایران ایران جنبشی نوپاست، با این وجود بله توانسته بعضی از حرکت‌های اهل سنت را در خود بگیرد، با بعضی هم در ارتباط است. جبهه اهل سنت ایران در را برای تمام جریانات باز گذاشته و معتقد به گفتگو و همکاری سیاسی برای تحقق مصالح مشترک می‌باشد.