ثبت کُردپا در آمریکا

با ھدف گسترش حوزه‌های فعالیت‌های بشردوستانە و آگاھی‌بخشانە خود، کُردپا در ایالات متحدە آمریکا بە ثبت رسید.

یکم آوریل سال جاری میلادی مراحل ثبت کُردپا با همکاری شماری از همکاران کُردپا در آمریکا به پایان رسید و این نھاد فعالیت‌ھای خود را بە زودی در این کشور آغاز خواھد کرد.

کُردپا در تبیین اھداف خود اعلام داشتە کە با رعایت تمامی اصول و مبانی اخلاقی و انسانی در راستای کشف و شفاف سازی حقایق فعالیت می‌نماید و حفظ حرمت انسانی در تمامی جهات سیاسی، آیینی، فکری و غیره از اصول این نھاد می‌باشد.