تلف شدن ٣٠ رأس اسب بارکش کاسبکاران در کیله‌شین اشنویه

آژانس کُردپا: ٣٠ رأس اسب بارکش کاسبکاران در پی شلیک نظامیان حکومتی در ارتفاعات کیله‌شین اشنویه تلف شدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز شنبه پنجم مردادماه، نظامیان حکومتی گروهی از کاسبکاران کُرد را در ارتفاعات کیله‌شین اشنویه هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند و در پی شلیک نظامیان حکومتی ٣٠ رأس اسب بارکش کاسبکاران تلف شدند.

نظامیان حکومتی پس از تلف کردن اسب‌های بارکش کاسبکاران، اجناس آنان را ضبط و با خود برده‌اند. همچنین نظامیان حکومتی پس از این اقدام لاشه اسب‌ها را در طبیعت رها کردند.

چندی پیش، انجمن پاژین بانه و انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر در واکنش به تلف کردن اسب‌های کاسبکاران از سوی نظامیان حکومتی خواستار برخورد قانونی با مسببین اعمال خشونت‌بار علیه اسب‌های بارکش کاسبکاران در کردستان شدند.