بیانیە انجمن سبز چیا در رابطه با جاده‌کشی در کوسالان

آژانس کُردپا: انجمن سبز چیا مریوان در بیانیه‌ای تخریب محیط زیست کوسالان را \"خلاف قانون و توجیه‌ناپذیر\" دانست.

در این بیانیه آمده است: اخیرا و در اقدامی متحیرانه جادەای در دل کوهسار حفاظت شده \"کوسالان\" در استان کوردستان و کنار شهر سروآباد احداث می‌شود که در تعارض کامل با اصل ٥٠ قانون اساسی بوده و تخریب یکی از متراکم‌ترین جنگل‌های ایران را در پی دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده، ما به عنوان انجمن سبز چیا و بر حسب وظیفەی ذاتی خود در حفظ و صیانت از طبیعت نسبت به این اقدام خلاف قانون، زیست‌ستیز و توجیه ناپذیر جادەسازی در دل کوسالان شدیداً معترض بوده و هشدار می‌دهیم که این کار جز ویرانی و صدمات جبران‌ناپذیر بر پیکرەی رنجور طبیعت فایدەای در بر نخواهد داشت.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

کوسالان در تضاد حفاظت و خیانت


بلایی که بر سر این سرزمین آمده و طی این سال‌ها می‌رود تا چیزی برای تکیه و افتخار باقی نگذارد نه به دست دشمنان بلکه به دست به ظاهر یاران و خودی‌هایی رقم خورده است که به واسطه کژاندیشی‌ها و نابخردی‌ها، حیات کلی مردم را به ستوه آوردەاند. به هر سوی بنگری دست‌هایی بوده و هستند که خواسته و ناخواسته طریق نااهلان را پیمودەاند. در ساحت محیط‌زیست نیز، منابع آب، مدیریت پناهگاه‌ها و حیات‌وحش و بسیاری دیگر از این نوع سوءمدیریت‌ها را در سطوح مختلف می‌توان برشمرد که تا آستانه فاجعه پیش رفته‌اند. مجریان و مدیرانی که نه تاب نقد داشتەاند و نه طمع و سودای قدرت گذاشته است تا کرسی‌هایشان را به افراد آگاه و دلسوز بدهند. قانون نیز برای این افراد هیچگاه خط قرمز نبوده و لبەی نیزەهایشان همواره تیزتر از تیغ قانون بودەاست. البته زمین برای بقای خود به اندیشه، اراده و دستهای افرادی نیاز دارد که دلسوزی و تعهدشان را با علم‌روز و آیندەنگری جلا داده باشند که متٲسفانه از این افراد شریف چە بسا کمیاب شدەاند.

اخیرا و در اقدامی متحیرانه جادەای در دل کوهسار حفاظت شده \"کوسالان\" در استان کوردستان و کنار شهر سروآباد احداث می‌شود که در تعارض کامل با اصل ٥٠ قانون اساسی بوده و تخریب یکی از متراکم‌ترین جنگل‌های ایران را در پی دارد. \"کوسالان\" یکی از بزرگترین ذخیره گاه‌های ژنتیکی منطقه است که با دارا بودن بیش از ١٠٠٠ گونه گیاهی، ٢٤ گونه پستاندار و ١٧ گونه خزنده ماوا و مامن گربه وحشی، پلنگ، سیاه گوش، خرس قهوه‌ای، کل و بز و پرندگانی زیبا و پراهمیت مثل هما، عقاب طلایی، سسک هیمالیایی است که چندین گونه تحت حمایت را نیز در خود جای داده و این عرصەی پرمباهات را بە نقطەای در اوج زیستگاهی قراردادەاست.

همین کوسالانی که کمر به نابودیش بستەاند، تنها زیستگاه منحصر بە فرد خزندەای به نام جکوی انگشت باریک آسیای صغیر در دنیاست. البته این کوهسار پر صلابت صد چندان که بر پهنەای جغرافیایی گستردەاست؛ هزاران بار بیش در دل مردمان این سرزمین جای دارد. او از دل تاریخ حرف‌ها دارد و به خاطر وضعیت خاص خود از شرایط اقلیمی، نوع خاک و غنای بارندگی آن گرفته تا آبخیز و آبریزیش بر درازنای سیروان بستر حیات و زادگاه تمدن بوده است. در این دیار، ترانەها، نغمەهای عارفانە و سرودەهای دل‌انگیز از \"کوسالان\" سرشارند.

ما به عنوان انجمن سبز چیا و بر حسب وظیفەی ذاتی خود در حفظ و صیانت از طبیعت نسبت به این اقدام خلاف قانون، زیست‌ستیز و توجیه ناپذیر جادەسازی در دل کوسالان شدیداً معترض بوده و هشدار می‌دهیم که این کار جز ویرانی و صدمات جبران‌ناپذیر بر پیکرەی رنجور طبیعت فایدەای در بر نخواهد داشت.

\"کوسالان\" گرانقدر به سان موهبتی پر ارزش می‌بایست بسیار جدی حفاظت می‌شد نه آنکه با زخمی کردن آن عرصه را بر حیات این اکوسیستم ارزنده تنگ کرد. این جاده سازی نابخردانه اگر قانونی وجود دارد و همه در پیشگاه آن برابرند باید هر چه سریع‌تر متوقف گردد تا مبادا شبهەای شود که بعضی‌ها در مقابل آن برابرترند(برترند) و از سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌های ذیربط نیز انتظار داریم برای حفظ کرامت جایگاهی خود هم که شده به این اقدام نا مسئولانه \"نه\" بگویند تا بیش از این شاهد جفا در حق طبیعت نباشیم و یادمان باشد که باید این امانات را شرافتمندانه و سالم به آیندگانی که حق زیستن بر این خاک را دارند تقدیم کنیم.

انجمن سبز چیا
خرداد ماه ۹٨