بیانیە انجمن زیست محیطی \"گەڵای هەورامان\" در رابطه با جاده‌کشی به کوسالان

آژانس کُردپا: انجمن زیست محیطی \"گەڵای هەورامان\" هرگونه جاده‌کشی و تخریب محیط زیست کوسالان را محکوم کرد.

انجمن زیست محیطی \"گەڵای هەورامان\" در بیانیه‌ای جاده‌کشی و تخریب محیط زیست کوسالان را متضاد و متعارض با فلسفه وجودی منطقه حفاظت شده کوسالان می‌داند.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

کوسالان، بستر و مصدر شکل‌گیری تمدن هورامان


منطقه حفاظت شده کوسالان به عنوان بزرگترین ذخیره‌گاه ژنتیکی و تنها اکوسیستم جنگلی و مرتعی استان کردستان، به دلیل ویژگی‌های اکولوژیکی، زون‌های متفاوت جغرافیایی، شرایط خاص اقلیمی، بارندگی زیاد و خاک غنی، با دارا بودن بیش از ١٠٠٠ گونه گیاهی، بیش از ٢٥ گونه انحصاری در دنیا و صدها گونه‌ی جانوری کمیاب و نادر، به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های گونه زایی، پناهگاه‌های زیستی گیاهی، جانوری و همچنین با توجه به اینکه بخش اعظم حوضه آبخیز و آبریز رودخانه سیروان (شاهرگ حیاتی هورامان) را تشکیل می‌دهد توانسته است بستر و مصدر شکل‌گیری تمدن و حیات فرهنگی_اجتماعی مردمان هورامان باشد.

لذا انجمن زیست محیطی گەڵای هۆرامان هر گونه جاده‌کشی و تخریب زیست محیطی در این منطقه را شدیداً محکوم و متضاد و متعارض با فلسفه وجودی منطقه حفاظت شده کوسالان می‌داند. و خواستار توقف هر چه سریعتر جاده سروآباد به کوسالان است و سکوت و بی‌تفاوتی ارگان‌های مربوطه، اداره‌های کل منابع طبیعی و محیط زیست را خیانت در امانت می‌داند.

انجمن گەڵای هەورامان